Na rynku widać różne sposoby mapowania. A każdy z nich przynosi nieco inne efekty. Aby dopasować odpowiedni do celów, jakie chcemy osiągnąć i możliwości budżetowych - powinniśmy je znać. W tym miejscu warto powiedzieć, że nie ma złych sposobów mapowania podróży klienta. Każdy ma swoje zalety i wady, każdy też wspiera osiągnięcie konkretnych celów firmy. Najważniejsze w tej sytuacji jest zgranie celu i wybranej metody, która gwarantuje nam osiągnięcie tego co zamierzone.

Podróż klienta jest zazwyczaj potrzebna w dwóch przypadkach – gdy chcemy poznać doświadczenia obecnych klientów w danym procesie, produkcie (ang. current state customer journey map) lub gdy chcemy zaprojektować nową podróż klienta (ang. future state customer journey map). Poniżej skupiam się na diagnozie doświadczeń i mapowaniu podróży klienta współpracującego z CustomerMatters...

Cała treść artykułu na łamach drugiego numeru magazynu "Customer Experience Manager"