Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne mają też swoje nazwy, które najczęściej określają zakres odpowiedzialności: Departament Marketingu, Dział HR, Biuro Reklamacji, etc. Gdy głębiej zastanowimy się nad nazwami, to dostrzeżemy, że nie określają one celu działania jednostki, ani tym bardziej nie wskazują (może prócz jednostek Relacji z Klientami) na jakikolwiek aspekt kliencki...

Pełna treść komentarza na łamach czwartego numeru magazynu "Customer Experience Manager".