W ciągu 10 lat współpracowaliśmy z blisko 100 firmami i zrealizowaliśmy: 150+ projektów, 40+ diagnoz doświadczeń i mapowania podróży klientów i 2500+ rekomendacji zmian, 25+ edycji szkoleń otwartych CX Manager i 200+ szkoleń zamkniętych, 100+ badań ankietowych, w tym wdrożenia systemów badania NPS®, przeszkolenie 2500 osób (głównie menedżerów) w różnych obszarach CX, 15+ wdrożeń standardów opartych na obietnicach klienckich.

Dlaczego z nami dobrze się współpracuje?
  • wiemy jak działają małe firmy i duże korporacje
  • jesteśmy elastyczni, ale nie wahamy się rekomendować innego podejścia, o ile jest bardziej optymalne
  • wiemy, że CX musi iść w parze z biznesem i go poprawiać - zawsze definiujemy biznesowy cel, do którego projekt kontrybuuje.
Zakres oferowanych działań

Celem CX jest usprawnianie biznesu i poprawa wskaźników przez rosnące grono klientów, którzy są lojalni (rekomendują i wracają) i pracowników, którzy są zaangażowani! Jak pomagamy naszym klientom osiągać te cele? Najczęściej przez:

  • diagnozę doświadczeń i mapowanie podróży klienta (Customer Journey), aby ustalać punkty, które bolą klientów (i pracowników) i psują biznes w procesach, produktach, komunikacji, standardach obsługi, itp.
  • projektowanie Programu VOC i pętli usprawnień (closed loop) – aby na bieżąco znajdować punkty bólu klientów
  • cykliczne mierzenie poziomu doświadczeń klientów i analizę danych, by lepiej rozumieć klientów - projektujemy programy badań, np. standardowy NPS® czy NPS® po podróży klienta (autorska metoda)
  • tworzenie obietnic klienckich (wizja CX) i standardów obsługi zgodnych ze strategią firmy, pomaganie we wdrażaniu, bo wiemy, że nie jest to proste
  • komunikację nt. CX, która buduj klientocentryczną werwę i ochotę wśród pracowników i menedżerów - prelekcje i wystąpienia motywacyjne
  • podnoszenie kompetencji CX u menedżera i zespołu CX, wśród menedżerów firmy (mentoring, programy CX, warsztaty strategiczne)
  • szkolenia i warsztaty – uczymy m.in. jak mapować podróże klienckie, jak zarządzać CX w organizacji.
Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@customermatters.pl

Marta Łukawska-Daruk
tel:. 790 005 303
e-mail: marta.lukawska-daruk@customermatters.pl

Aleksandra Jagiełło-Bono
tel.: 600 152 339
e-mail: aleksandra.jagiello-bono@customermatters.pl