Przeprowadzony został również cykl szkoleń, przygotowanych w oparciu o ścieżkę klienta, przez Zespół Operacyjny do działań projek- towych. Tworząc Customer Journey Map dla klientów, którzy korzystają z konta osobiste- go w Credit Agricole Bank Polska skupiono się na czterech głównych etapach w cyklu życia klienta: poszukiwanie konta, zakładanie konta, korzystanie z niego oraz etap rezygnacji z usługi i zamykania konta w banku.

Proces ten został zmapowany dla dwóch grup wiekowych. Uwzględniając zarówno otwieranie konta w placówce, jak również za pomocą aplikacji mobilnej i serwisu internetowego. A wszystko to na przestrzeni dziewięciu miesięcy i w rzeczywi- stości, która wymagała zrealizowania całego procesu w formule zdalnej...

Cała treść case study na łamach czwartego numeru magazynu "Customer Experience Manager".