Okazuje się, że to menedżerowie są najsłabszym ogniwem w zmianie i źródłem braku dojrzałości organizacji do zmiany. Z czego to wynika? Najczęściej z niezrozumienia swojej roli oraz konieczności własnej zmiany w powodzeniu transformacji, braku otwartości na zmianę sposobu działania swojego oraz firmy, a także braku spójności menedżerskich postaw. Oczywiście liderzy mają swoje priorytety, ograniczone budżety czy możliwości operacyjne oraz organizacyjne. I często tymi argumentami uzasadniają swój brak wystarczającego zaangażowania w sprawę transformacji w kierunku klienta. Jednak są to z jednej strony tzw. racjonalizacje i samouzasadnienia w obronie ego, z drugiej zaś niewystarczająca wiedza i samoświadomość. Jeśli menedżerowie wiedzą, o co chodzi w Customer Experience oraz Employee Experience, zdają sobie sprawę, iż nie muszą iść za tym wielkie budżety, a wielką transformację rozpoczyna się od małych mikro zmian, zaś główne źródło zmiany jest w nich samych...

Cały artykuł na łamach bezpłatnego dodatku "CXM" będącego integralną częścią styczniowego wydania magazynu "Customer Experience Manager"