Zarządzanie doświadczeniami klienta to temat kompleksowy i bardzo obszerny. Dotyczy wszystkich aspektów działalności, począwszy od reklamy w internecie czy telewizji, sposobu przyjmowania zamówienia na produkt lub usługę, infolinii udzielającej dodatkowych informacji, dostawy produktu, możliwości zgłoszenia uwag, reklamacji, dokonania zwrotu, płatności, aż po rezygnację z dalszej współpracy. Każdy dział i każdy pracownik w mniejszym lub większym stopniu wpływa na doświadczenia klienta w kontakcie z firmą. Od tego właśnie firma musiała zacząć – wszyscy pracownicy musieli zrozumieć, że mogą mieć wpływ na budowanie relacji z klientem oraz jego doświadczeń związanych z firmą...

Cała treść case study na łamach czwartego numeru magazynu "Customer Experience Manager".